ооу Гоце Делчев Кавадарци

наставници

Тони Стојанов

Тони Стојанов

музичко образование

Павлинка Голчева

Павлинка Голчева

хемија

Милка Мркева

Милка Мркева

англиски јазик

Митко Пановски

Митко Пановски

физичко образование

Ристо Јосифовски

Ристо Јосифовски

ликовно образование

Гордана Гинова

Гордана Гинова

германски јазик

Емилија Давчевска

Емилија Давчевска

математика

Благоја Ѓурчиновски

Благоја Ѓурчиновски

биологија

 

 

наставници

Тони Стојанов

Тони Стојанов

музичко образование

Павлинка Голчева

Павлинка Голчева

хемија

Милка Мркева

Милка Мркева

англиски јазик

Митко Пановски

Митко Пановски

физичко образование

Ристо Јосифовски

Ристо Јосифовски

ликовно образование

Гордана Гинова

Гордана Гинова

германски јазик

Емилија Давчевска

Емилија Давчевска

математика

Благоја Ѓурчиновски

Благоја Ѓурчиновски

биологија

локација

ул.Цветан Димов бр.1
1430 Кавадарци Р. Македонија

земи насоки
контакт телефони

тел: 043 411 837
факс:043 411 837

Email: info@ougd-kav.org
работно време

понеделник - петок: 07:30ч. - 17:30ч.
сабота и недела - е-маил контакт

недела и празници - не работиме!