добродојдовте

добродојдовте

ООУ ГОЦЕ-ДЕЛЧЕВ - Кавараци

ООУ ГОЦЕ-ДЕЛЧЕВ - Кавараци

ооу Гоце Делчев - Кавадарци

ооу Гоце Делчев - Кавадарци

одделенска и предметна настава

одделенска и предметна настава

Ве покануваме да ги погледнете
Нашите видео содржини

ООУ Гоце Делчев - Кавадарци

лична карта на училиштето

Училиштето е изградено во 1975 година. Градбата е со површина од 3000м2 , училишниот двор 8174м2 , спортски терени 3388м2

ООУ Гоце Делчев - Кавадарци

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Секоја година Нашето училиште врши уписи во прво одделение . Одделенската настава за ученици од прво до петто одделение се изведува во смени. Нашето престижно училиште ги кани сите заинтересирани родители за упис на своето дете да не контактираат за упис или информации преку Нашата веб страна со клик на линкот подолу...

информации и упис
ООУ Гоце Делчев - Кавадарци

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Во Нашето училиште се ангажирани 41 наставник , поголемиот број од Нив во предметната настава. Доколку ви се потребни информации по одреден предмет или настваник контактирајте со Нас...

контакт - информации
ООУ Гоце Делчев - Кавадарци

ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Нашето училиште има богата содржина на спортски активности - училишен спорт , слободни ученички активности , организира и учествува на ученички натпревари на кои редовно освојува награди, а застапена е и општествено хуманитарната работа. Сакате да се зачлените во некоја од активностите контактирајте со Нас...

контакт - информации
За Нашиот патрон

„Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите“

Гоце Делчев

Македонски револуционер

акциски план на училиштето

Подобрување на просторните и материјалните услови за работа

училишен одбор

Повелете контактирајте со Нас!

контакт
локација

ул.Цветан Димов бр.1
1430 Кавадарци Р. Македонија

земи насоки
контакт телефони

тел: 043 411 837
факс:043 411 837

Email: info@ougd-kav.org
работно време

понеделник - петок: 07:30ч. - 17:30ч.
сабота и недела - е-маил контакт

недела и празници - не работиме!