ооу Гоце Делчев Кавадарци

одделенска настава

одделенска настава

ооу Гоце Делчев Кавадарци

одделенска настава

Македонски Јазик и литература

Македонски Јазик и литература

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

Англиски јазик

Англиски јазик

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

Германски јазик

Германски јазик

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

математика

математика

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

физика

физика

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

биологија

биологија

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

хемија

хемија

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

историја

историја

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

географија

географија

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

музичко образование

музичко образование

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

физичко образование

физичко образование

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

информатика

информатика

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

класична култура

класична култура

ооу Гоце Делчев Кавадарци

изборна настава

ликовно образование

ликовно образование

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

граѓанско образование

граѓанско образование

ооу Гоце Делчев Кавадарци

предметна настава

спорт

спорт

ооу Гоце Делчев Кавадарци

изборен предмет

 

 

наставници

Тони Стојанов

Тони Стојанов

музичко образование

Павлинка Голчева

Павлинка Голчева

хемија

Милка Мркева

Милка Мркева

англиски јазик

Митко Пановски

Митко Пановски

физичко образование

Ристо Јосифовски

Ристо Јосифовски

ликовно образование

Гордана Гинова

Гордана Гинова

германски јазик

Емилија Давчевска

Емилија Давчевска

математика

Благоја Ѓурчиновски

Благоја Ѓурчиновски

биологија

локација

ул.Цветан Димов бр.1
1430 Кавадарци Р. Македонија

земи насоки
контакт телефони

тел: 043 411 837
факс:043 411 837

Email: info@ougd-kav.org
работно време

понеделник - петок: 07:30ч. - 17:30ч.
сабота и недела - е-маил контакт

недела и празници - не работиме!